Informatie over dataprivacy

dataprivacyverklaring

In een oogopslag

Algemene informatie:
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website:
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw informatie?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier of op het reserveringsformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen op uw verzoek of om uw boeking/reserveringsaanvraag te verwerken. Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat u in het impressum hebt opgegeven als u nog vragen hebt over gegevensbescherming. U hebt ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

analyse-instrumenten en -instrumenten van derden:
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

Algemene opmerkingen en verplichte informatie

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover van onze kant persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mail adres) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

Besturingssysteem gebruikt Browsertype en browserversie Referrer URL Hostnaam van de toegangscomputer Tijd van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren, indien wij concrete aanwijzingen van een onrechtmatig gebruik vernemen.

contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig en informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Meer informatie over de manier waarop Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, kunt u vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

browserplugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: De gegevensverwerking van Google AnalyticsOrder uitschakelen

Wij hebben een contract gesloten met Google voor de verwerking van de in opdracht gegeven gegevens en hebben de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics volledig geïmplementeerd.

IP-anonimisering

Op deze website gebruiken we de functie “IP-anonimiseringsactivatie”. Dit zal er echter toe leiden dat Google uw IP-adres verkleint in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Privacy verklaring voor het gebruik van etracker

Onze website maakt gebruik van de analyseservice etracker. De aanbieder is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg Duitsland. De gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem aan te maken.

Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw internetbrowser. De cookies maken het mogelijk om uw browser opnieuw te herkennen. De met etracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst. Om bezwaar te maken tegen het verzamelen en opslaan van uw bezoekersgegevens voor de toekomst, kunt u een opt-out-cookie van etracker verkrijgen door op de volgende link te klikken; dit zorgt ervoor dat er in de toekomst geen bezoekersgegevens van uw browser door etracker worden verzameld en opgeslagen: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

Dit stelt een opt-out-cookie van etracker in, “cntcookie” genaamd. Gelieve deze cookie niet te verwijderen zolang u uw bezwaar wenst te handhaven. Meer informatie vindt u in de etracker-voorschriften voor gegevensbescherming: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html

Privacybeleid voor het gebruik van Facebook-plug-ins (zoals knop)

Onze pagina’s bevatten plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, maakt de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Facebook kan zo het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-account koppelt, log dan uit uw Facebook-account.

Privacybeleid voor het gebruik van Twitter

Op onze pagina’s vindt u functies van de dienst Twitter. Deze functies worden geleverd door Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door gebruik te maken van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. De gegevens worden ook naar Twitter verzonden. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Twitter worden gebruikt. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy. U kunt uw privacy-instellingen voor Twitter wijzigen in uw accountinstellingen op: http://twitter.com/account/settings

Privacybeleid voor het gebruik van Google+

Onze pagina’s gebruiken functies van Google+. De provider is Google Inc, 1600 amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Verzamelen en openbaar maken van informatie: Gebruik de Google+ knop om wereldwijd informatie te publiceren. De Google+ knop geeft u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u +1 hebt gegeven voor een inhoud, als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 hebt geklikt. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en foto verschijnen in Google-services, zoals zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, hebt u een openbaar Google profiel nodig dat wereldwijd zichtbaar is en ten minste de naam moet bevatten die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt in alle Google-services gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook in de plaats komen van een andere naam die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van Verzamelde Informatie: Naast de hierboven beschreven toepassingen worden de door u verstrekte gegevens gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke Privacybeleid van Google. Google mag geaggregeerde statistieken publiceren over de +1 activiteit van gebruikers of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gerelateerde websites.

Functie commentaar op deze website

Voor de commentaar functie op deze pagina, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar werd gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, zal uw gekozen gebruikersnaam worden opgeslagen.

IP-adres opslaan

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar schrijven. Aangezien wij commentaren op onze site niet controleren voordat deze geactiveerd worden, hebben wij deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van juridische inbreuken zoals beledigingen of propaganda.

SSL-codering

Deze site gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar https:// en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Informatie, verwijdering, afscherming

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking, evenals een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk gewenst moment. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als u nog vragen heeft over uw persoonlijke gegevens.

Bron: eRecht24